24. mai 2011

JENS PETTER JØRGENSEN TIL ØKSNES


Førstkommende helg får Øksnes Frikirke besøk av Jens Petter Jørgensen. Han er kanskje mest kjent i kristen-Norge som stifter av og leder i 20 år av fornyelsesbevegelsen Oase. Han har også vært lærer på Høgskolen i Staffeldtsgate i Oslo i 10 år. I tillegg har han reist over hele landet i 40 år som bibellærer og inspirasjonsforkynner. Jørgensen driver nå med undervisning og veiledning i mange ulike menigheter i Norden med base i Frikirken.
Og denne gangen er det altså Øksnes Frikirke som får besøk av denne profilerte forkynneren og inspiratoren. Han vil være med på lovsangskvelden lørdag kveld sammen med lovsangsgruppa Grace. På søndagens gudstjeneste får vi høre Jørgensen forkynne ut fra temaet «fornyelse, nærhet og overgivelse». På dette møtet vil vi også få høre sang av Sandvikbrødrene og Ann Jorid Stavnes.

27. apr. 2011

LILLE ODA DØPT

1. påskedag ble i år en skikkelig fest! Ann Jorid og Inger Lise ledet oss gjennom en variert og flott familiegudstjeneste. Gjennom dramatisering og andakt ble det markert at Jesus Kristus seiret over døden, og at Han lever midt i blant oss i dag! Så feiret vi også menighetens aller siste tilskudd, Oda. Hun ble døpt av bestefar John Johansen, og denne dåpen ble gjennomført ved full neddykking. På denne måten ble også dåpens symbolikk ekstra synlig.

Påskefeiringa i Frikirka startet på skjærtorsdag. Da hadde vi "kjærlighetsmåltid" - der vi startet med kveldsmat sammen, og gikk etterhvert over i nattverd. Her var i overkant av 40 mennesker samlet. Langfredag viste vi filmen "The Passion Of the Christ" på storskjerm. Dette er en veldig sterk film, og vi gikk hjem nokså berørt etter å ha fått et nært og detaljert bilde av lidelsen Jesus måtte gjennom. Før han stod opp igjen etter tre dager!

23. mar. 2011

FRIKIRKEKONFIRMANTENE 2011

Her ser dere de to som skal konfirmere seg i Øksnes Frikrike i år. Anneli og Julie.
Hvorfor akkurat i Frikirka?
- Vi konfirmerer oss i Frikirka fordi vi følger i våre søstres fotspor, sier Anneli. og så er dette ei flott menighet som vi ønsker å forsette å være med i, fortsetter hun.
Hva får dere med dere i konfirmasjonstimene da?
- På undervisningen lærer vi alt mellom himmel og jord. Det er lærerikt, og vi kommer til å bære det med oss resten av våre liv, forteller jentene.
- Vi har for det meste vært i kirka og hatt undervisningstimer. Men vi har også vært ute på tur sammen med andre vesterålskonfirmanter fra Frikirka og Kristent Felleskap. På bowling. That was fun, sier de blide frikirkekonfirmantene.
Nå har de konfirmasjonsundervisning fram til skoleferien. Og selve konfirmasjonssøndagen er den 26. juni.

11. mar. 2011

LOVSANGSKVELD I FRIKIRKA


Under Alexander Hvass øksnesbesøk denne helga arrangeres det også lovsangskveld i Frikirka. Da er det Grace som leder an i sangen. De har vært fast innslag under møter i frikirka de siste 7 årene. Og denne gangen har de øvd inn en hel del nye sanger. I tillegg til mye sang og musikk, vil også Aleksander Hvass være med denne kvelden og dele et Gudsord med oss.

5. mar. 2011

GÅR DET MOT SLUTTEN?


Er vi kommet til veis ende med vår klode? Kan vi forvente Jesu gjenkomst snart? Dette er spørsmål vi kan få litt mer klarhet i
helga 11. - 13. mars i Øksnes Frikirke. Da får vi besøk av forkynner og endetidsekspert Alexander Hvass. På tross av sin unge alder (24) er han allerede blitt en etterspurt forkynner. Han har blant annet faste sendinger på tv-kanalen Visjon Norge. Og reiser veldig mye, også i utlandet. Og han er spesielt opptatt av det som skal skje i de siste tider, i lys av Bibelen.
- Vi er midt inne i det nå, sier Hvass. Det er ikke lenge før Herren kommer, mener han.
I tillegg til endetiden er han også veldig engasjert i Evolusjonslæren. Eller rettere sagt denne læras mange feil og mangler. Hvass mener Bibelen gir oss det rette bildet av hva som skjedde da jorda ble skapt.

Fredag kveld vil det være temamøte, der Hvass gir oss et innblikk i hva Bibelen sier at skal skje i de siste tider. Han vil også fortelle om en del ting i Bibelens endetidsbeskrivelser som allerede er gått i oppfyllelse.
Lørdag er det lovsangskveld. Her vil lovsangsbandet Grace lede an i sangen, og Hvass vil holde en kort andakt.
Søndag er det gudstjenste der Hvass forkynner. Vi ser frem til spennende og lærerike dager sammen med den unge forkynneren.

20. okt. 2010

LEIF HALSOS TILBAKE I ØKSNES 24. OKTOBER


Leif Halsos fra Meløy har vært i Øksnes og talt på en hel rekke møter de siste årene. Og har blitt en uhyre populær forkynner her oppe. Halsos forkynnelse preges av stor innsikt i Bibelen, og han klarer på en lun og forståelig måte å virkelig engasjere og inspirere hele forsamlingen.
Ofte har møtene med Leif Halsos preg av fellesmøter; der folk fra alle menighetene kommer sammen.
Vi gleder oss alltid til Halsos kommer, og håper at det også denne gangen blir fullt hus i Frikirka. Han vil også bli å høre her den 28. november.

HØSTENS MØTER

Slik vil møtelista for resten av høsten fram til jul se ut:
24. oktober: Gudstjeneste med Leif Halsos. Grace leder lovsangen.
14. november: Gudstjeneste. Geir Lind taler. Familien Sandvik sørger for musikk.
28. november: Gudstjeneste. Leif Halsos taler. Grace har musikalsk ansvar.
5. desember: Gudstjeneste. Oddvar Lind taler. Sandvikfamilien leder oss i sangen.
19. desember: Førjulsfest. Kveldens taler og møtets tidspunkt blir annonsert seinere.
25. desember: Julegudstjeneste. John Johansen taler.

Velkommen på møte i Frikirka!